Wettelijk bericht

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

 

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Motogroup beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven
en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Motogroup kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

  • Uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

  • Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

  • Soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van Motogroup geen zeggenschap hebben en waarvoor Motogroup geen verantwoordelijkheid draagt;

  • Geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van Motogroup te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

Motogroup aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik
van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van Motogroup
te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Auteursrechtaanduiding

De website www.motogroup.be is eigendom van:

MOTOGROUP
Pathoekeweg 94
8000 Brugge
België

Tel.: +32 (0)50 45 08 60
Fax: +32 (0)50 31 09 68
E-mail: info@motogroup.be

Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk worden aangegeven.

Bescherming van persoonsgegevens

Doel van de gegevensverwerking
Wanneer u zich inschrijft voor een event of een publicatie aanvraagt via deze website, vragen wij
uw persoonsgegevens op en dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand van Motogroup, Pathoekeweg 94, 8000 Brugge en kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze acties. Indien u dit niet wenst, gelieve ons dit dan
hier te laten weten

Uw privacyrechten uitoefenen
Volgens de wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, heeft U steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail